Bizi takip edin
Teknik Bilgiler  »  Mantolama Nasıl yapılır?
YÜZEY TEŞHİSİ
Mantolamaya başlamadan önce yüzeylerde incelemeler yapılır. Öncelikle son kat kaplamanın cinsi tespit edilir.
 • Son kat kaplamanın cinsini tespit için yüksek alev uygulanır. Karbon kökenli boyalar çabuk yumuşarlar. Organik kaplamalar daha uzun sürede yumuşarlar. Çimento kireç esaslı sıvalar ateşten etkilenmezler.
 • Mevcut kaplamanın sağlamlığını kontrol etmek için falçata yardımıyla boyaya kesikler yapılır. 2x2 mm lik küçük karelere bant yapıştırıldığında %80’i bantla beraber sökülmüyorsa boya sağlam kabul edilmelidir. Pütürlü yüzeylerdeki boya ve kaplamanın sağlamlığını anlamak için spatula veya raspa ile kazınmalıdır. Çimento ve kireç esaslı sıvaların sağlamlığını tornavida ucu darbeleriyle öğrenebiliriz. Sıvanın duvar tutuşunu çekiç yardımıyla tespit edebiliyoruz. Darbede boşluk sesi gelen bölgeler sökülmelidir.
 • Yüzeyin emiciliğini kontrol, su ile ıslatılarak yapılır. Yüzey su emici ise kullanılacak malzeme buna göre tespit edilir.
 • Sonuç olarak mantolama ıslak ve nemli yüzeylere kesinlikle uygulanmaz . Gevşek ve düşük dirençli yüzeylere uygulanmaz. Son kat kaplama renk seçimi yapılırken fazla koyu renkler tercih edilmemelidir.
YÜZEY HAZIRLIĞI
 • Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
 • Yüzey böcek, kemirgen hayvanlar vb. yerleşmiş canlılar ve yuvalarından mutlaka arındırılmalıdır.
 • Toprakaltı, subasman seviyesi veya suya maruz bölümlerde su yalıtımı için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Bina veya cephenin yüzeyine yatay ve dikey olarak ip çekilerek hizalanmalıdır.UYGULAMA ŞARTLARI
 • Ortam Sıcaklığı : +5 °C ile +30 °C arası.
 • Çok nemli veya çok sıcak havalarda, güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
 • Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.


UYARILAR VE ÖNERILER
 • Özellikle tadilatlarda; cam, ahşap, alüminyum ve diğer mevcut yapı elemanları örtülerek korunmalıdır.
 • Mantolama yapılacak yüzeylerde döşemeler ve sıvalar kurumuş olmalıdır.
 • Binalarda nem ve rutubet önlenmiş olmalıdır.
 • Yağmur olukları, son katı uygulanmış sistemden en az 5 cm. dışarıda olacak şekilde, yalıtım uygulamasından önce inşa edilmelidir.
 • İskele kullanımlarında, iskele kelepçelerinin uzunluğu sistem kalınlığına uygun olmalıdır.
 • İskele kelepçeleri için açılan deliklerden (deliklerin eğri açılması vb.) su sızmamasına dikkat edilmelidir.
 • Cepheyi güneş, yağmur ve rüzgardan korumak için iskele ağı kullanılmalıdır.
 • İşçilik kalitesini arttırmak ve ısı yalıtım sisteminin ömrünü uzatmak amacıyla özellikle dilatasyon derzleri, kapı-pencere kasaları ve lentoları gibi riskli bölgelerde mantolama sistem profillerinin kullanılması önerilir.
MANTOLAMA
Yapıların dış ortamlara karşı ısı transferini minimuma indirmek için, ısıtma ve soğutma enerji tüketimlerini azaltma amacıyla ısı yalıtım levhaları ile kaplanması uygulamasıdır. Isı yalıtımı yapılmamış betonarme binalarda, oluşan ısı köprüleri sebebi ile üretilen enerjinin %50-%60 ‘ından yararlanılamadığı görülmektedir.. Mantolama (Isı yalıtımı) uygulamasındaki amaç bu enerjiden mümkün olduğunca fazla yararlanabilmektir.Günümüzde, gelişen teknikler, ısı yalıtımı uygulamasından alınan verimin artmasını ve enerjinin verimliliği yaratılmasını sağlamıştır. Yapıda oluşan ısı köprülerinin oluşumunu engellemekte en verimli sistem olan (Dışarıdan Yalıtım) Mantolama uygulamasında çeşitli yoğunluklarda Polistiren veya Taşyünü Levhalar kullanılmaktadır. Sıvalı veya sıvasız her türlü zemine rahatlıkla uygulanabilen bu sistem ile yapılarda istenilen enerji verimliliği sağlanmış olmaktadır.

YALITIM NE KADAR SÜREDE KENDİSİNİ AMORTİ EDER ?
Yalıtım , çok yüklü bir maliyet getirmeden yapılan bir yatırım gibidir.Tekniğine uygun olarak yapılan ısı yalıtımı uygulamalarıyla binalarda % 50 oranında daha az yakıt tüketerek ısıtma ve soğutma sağlanabilir.Isı yalıtımı için harcanan para 3-5 yıl gibi bir sürede kendisini amorti etmektedir. Yalıtım sektörünün hızlı ve sürekli gelişimi yapılarda enerji verimliliğinin arttırılabilmesi için koşulları daha da kolaylaştırmaktadır.

MANTOLAMA NASIL YAPILIR ?

Mantolama UygulamasıBaşlangıç profili
Mantolama uygulamasının ilk aşaması olarak, zemine aliminyum başlangıç (su basman) profili çakılır.Başlangıç profili’nin ölçüsü, tercih edilen yalıtım levhasının kalınlığına ve uygulanacak sisteme göre değişiklik gösterir. Profiller duvara özel dübelleri ile çakılarak tespit edilirler.

 

Su basman seviyesinde, sistemi darbelerden koruyan 0,4 – 0,6 mm, alüminyumdan imal edilen, damlalıklı taşıyıcı profildir. Kullanılacak yalıtım levhasının kalınlığına göre, değişik boyutlarda olabilir.1a – Yapıştırma Harcı


Profiller çakıldıktan sonra yalıtım levhalarının arka yüzüne taraklı mala ile veya noktasal yapıştırma metodu ile Bina Therm yapıştırma harcı sürülür. Harç sürüldükten hemen sonra yalıtım levhaları duvara şaşırtma metodu ile yerleştirilir.

Polimer esaslı, mineral, kuru, nefes alabilen ve yüksek yapışma özellikli özel bir harçtır. 3,5 – 4,5 Kg/m² sarfiyatı ile kullanılan yapıştırıcı harç, her türlü mineral yapıdaki yüzeye, polistiren ve taşyünü levhaları yapıştırmak için kullanılır. Su ile karıştırılarak, kullanım esnasında hazırlanır.
1b – Dübel ve Benzer Sabitleyiciler

Dübellemeye başlamadan önce, yapıştırma harcının tam olarak kuruması beklenmelidir. Dübeller yalıtım levhasının üzerine matkap ile uygun bir delik açıldıktan sonra çakılarak sabitleştirilir.
Kenar ve Köşeler: Köşelerde düzgün ve sağlam bir yüzey elde edebilmek için alüminyum köşe profilleri kullanılır. Köşe profilleri, yalıtım levhalarının üzerine donatı katmanı oluşturulmasından önce yerleştirilir ve üzeri donatı sıvası ile kapatılır.
İç ve Dış izolasyon levhasını duvara veya tavana monte etmek için kullanılan plastik bağlantı elemanıdır. Tuğla üzerine yapılan uygulamalarda, boşluğa gelen dübeller, çıkartılarak başka bir noktadan çakılmalıdır. Dübelin çakılacağı noktada, yalıtım levhaları bir miktar oyularak, dübel çakıldığında yalıtım levhasının üzerinde kabartı olmaması sağlanmalıdır. Normal uygulamada 1 metrekare’ye minimum 6 Adet çakılır


3- Sıva
Donatı Sıvası
Köşe profillerinden başlayarak bütün yüzeye Bina Therm donatı sıvası sürülür ve dişli mala ile trifillenir. Özel kimyasal karışımlı bir mineral kuru yalıtım ve sıva harcıdır. Yalıtım levhası üzerinde yüksek


Hafif Sıvalar
Son kat hafif sıva, donatı sıvası tamamen kuruduktan sonra istenilen kalınlıkta (2,3,4 mm) uygulanır. Böylelikle, mantolama uygulamasının dışında sert ve dekoratif, koruyucu bir katman oluşturulur.

Çimento esaslı, elyaf katkılı, taş sıva izlenimi veren, son kat hafif dekoratif sıvadır. Mantolama uygulamasında alt katmanları dış etkilerden yüksek sertliği ile korur. Zeminden kaynaklanabilecek görüntü bozukluklarını egale eder. 3 mm kalınlık için ortalama sarfiyatı 3-3,5 Kg/m²’dir. Beyaz renktedir.
4- File
Donatı sıvası üzerine sıva henüz yaş iken donatı filesi, kenarları 10′ar cm birbirinin üzerine binecek şekilde yerleştirilir. Filenin üzeri tekraren sıva ile kapatılır.

Yalıtım levhası üzeri donatı sıvası, genleşme derzleri, montaj derzleri için üretilmiş ve özel alkalilerle emprenye edilmiş, cam elyaf sıva filesidir. Sıvadaki çatlamaları önler ve yüzeye direnç kazandırır. Mantolama uygulamasında kullanılacak donatı filesi 145 – 170 gr/m² ağırlıkta, 3-4 mm göz aralıklı olmalıdır.

5-Dekoratif Kaplama Malzemeleri

Boya: Mantolama uygulamasının son aşaması, hafif sıva uygulanmış zeminlerin dekoratif bir dış cephe boyası ile boyanmasıdır.

Teknik Bilgiler

Sosyal Medya

Bize Ulaşın

 • İnönü Caddesi No: 695/1A
  Karabağlar/İZMİR
 • 0 (232) 246 46 42
 • 0 (232) 246 42 42